Amb vapor ja no es fa. Contes per frenar poca pluja.